Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας από τον Μάρτιο του 2016 υλοποιεί για δεύτερη φορά το επιτυχημένο πρόγραμμα του με τίτλο ¨Ενδυναμωμένοι Νέοι- Δυνατά Κέντρα¨.

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας στα πλαίσια εκπαίδευσηςτων μελών του υλοποίησε το «Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Στελεχών 2016» με στόχο τη συνέχιση της εμπλοκής των νέων στον εθελοντισμό και την ανταλλαγή απόψεων για επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ΚΝ.