Τα 100 Κέντρα Νεότητας σε ολόκληρη την Κύπρο θα οργανώσουν σε κάθε κοινότητα και περιοχή όπου εδρεύουν, εκδηλώσεις και δράσεις για εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Η εκστρατεία θα ξεκινήσει από την πρώτη Μαΐου 2017.

Τα μέλη των Κέντρων Νεότητας αποτελούν ηλικιακά την καλύτερη ομάδα δοτών μυελού των οστών καθώς οι ηλικίες τους είναι από 17 μέχρι και 35 ετών. Μέσα από την εκστρατεία του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος «Δώσε Σκυτάλη στη Ζωή», γίνονται συμμέτοχοι και αυτοί, στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει το Ίδρυμα για εμπλουτισμό της τράπεζας δοτών.

Σε δήλωση του, ο εκτελεστικός διευθυντής των Κέντρων Νεότητας, Νικόλας Νικολαΐδης ανέφερε ότι ο ΚΟΚΕΝ έχοντας διαγράψει έργο και προσφορά 40 ετών, πιο ώριμος από ποτέ, είναι σε θέση να βοηθήσει και να ενισχύσει το έργο των οργανισμών και ιδρυμάτων που με ανιδιοτέλεια προσφέρουν στη Κυπριακή κοινωνία.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΚΕΝ, Κώστας Κώστα δήλωσε πως, οι νέοι και νέες των Κέντρων Νεότητας, σε ολόκληρη την Κύπρο θα τιμήσουν τις αξίες του αλτρουισμού και της ανιδιοτέλειας ενισχύοντας το έργο και σκοπούς του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος προσφέροντας αληθινή σκυτάλη στη ζωή με την προσφορά τους.

Ευχαριστώντας τον ΚΟΚΕΝ για την προσφορά του, ο εκτελεστικός διευθυντής του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος Παύλος Κωστέας ανάφερε ότι, οι νέοι αποτελούν ύψιστο κεφάλαιο στην ενίσχυση των στόχων και σκοπών του Ιδρύματος. Η εκστρατεία του ΚΟΚΕΝ θα ενισχύσει το αρχείο δοτών και θα αποτελέσει ουσιαστική καλή πρακτική στον τρόπο που η κοινωνία και τα οργανωμένα σύνολα, μέσα από τη εθελοντική τους δράση μπορούν όταν θέλουν να είναι κοινωνοί αλτρουισμού.