Μπορείτε να δείτε τα Κέντρα Νεότητας χωρισμένα ανά επαρχίες στον παρακάτω πίνακα:

 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΑΡΜΟΥ ΓΙΟΛΟΥ ΔΡΟΥΣΕΙΑ ΙΝΙΑ
ΚΑΘΗΚΑΣ ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ ΚΟΙΛΗΣ ΚΟΝΙΑ ΚΟΥΚΛΙΑ
ΛΑΣΑΣ ΜΑΝΔΡΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΦΟΥ ΠΑΦΟΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΠΕΓΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΠΟΛΕΜΙ
ΣΑΛΑΜΙΟΥ ΣΙΜΟΥ ΣΤΡΟΥΜΠΙ ΣΥΛΙΚΟΥΣ ΤΑΛΑ
ΤΙΜΗ ΤΣΑΔΑ