Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ), είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος αποτελεί τον κεντρικό συντονιστικό φορέα των Κέντρων Νεότητας (ΚΝ). Τα Κέντρα Νεότητας είναι εθελοντικές κοινοτικές οργανώσεις νέων που προσφέρουν ευκαιρίες συνεύρεσης, δημιουργικής απασχόλησης, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και είναι ανοιχτά σε όλους τους νέους της Κύπρου.

Στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα 110 Κέντρα Νεότητας με περίπου 8 χιλιάδες εγγεγραμμένα μέλη. Στεγάζουν τηνζωντάνια, την δημιουργικότητα και τα ταλέντα των νέων ανθρώπων και δίνουν χώρο στην φαντασία. Θεωρούμε την ύπαρξη των Κέντρων ιδιαίτερα σημαντική και αναγκαία αφού μέσα από τη συμμετοχή και τη δράση στα Κέντρα Νεότητας, τα μέλη μας καλλιεργούν και αναπτύσσουν την υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας διοικητικές ευθύνες, συντονισμό δραστηριοτήτων μέσα από συνεργατικό κλίμα και διαχείριση ανθρωπίνων σχέσεων. Έρχονται σε άμεση επαφή με ανθρώπινα προβλήματα και κοινωνικά ζητήματα και καλούνται να δώσουν λύσεις.

 

Η αποστολή μας:

  • Να συμβάλουμε στην ανάπτυξη των Κέντρων Νεότητας και των νέων γενικότερα προσφέροντας ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης και υγιούς ψυχαγωγίας των νέων κατά τον ελεύθερο τους χρόνο.
  • Να υποστηρίζουμε τα Κέντρα Νεότητας παρέχοντας οργανωτική, λειτουργική, τεχνολογική, αναπτυξιακή, επικοινωνιακή και οικονομική στήριξη.
  • Να μελετούμε, να καταγράφουμε και να αξιολογούμε τους στόχους, τις προτεραιότητες, τα οράματα και τους προβληματισμούς των μελών των Κέντρων Νεότητας.
  • Να καλλιεργούμε στα μέλη μας τις αξίες της υπευθυνότητας, του σεβασμού, της αλληλεγγύης και την ανάπτυξη δημοκρατικών αρχών και στάσεων αντίθεσης σε οποιαδήποτε πράξη βίας, καταπίεσης και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Να ενθαρρύνουμε την επαφή και την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με νέους απ’ όλο τον κόσμο ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρήσκευμα, γλώσσα, φύλο, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων και εθνική ή κοινωνική καταγωγή.
  • Να αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και ίσων ευκαιριών σ’ όλους τους νέους για μόρφωση, απασχόληση και κοινωνική πρόοδο.
  • Να προωθούμε και να στηρίζουμε την πολιτιστική κληρονομιά και να συμβάλουμε στην κοινωνική, πνευματική, καλλιτεχνική και αθλητική ανάπτυξη του τόπου μας.
  • Να επιδιώκουμε την επικράτηση της ελευθερίας και της ειρήνης στον τόπο μας και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης.
  • Να διοργανώνουμε και να συμμετέχουμε σε δραστηριότητες, στην Κύπρο ή και στο εξωτερικό, που έχουν σχέση με τους σκοπούς του οργανισμού και να αναπτύσσουμε σχέσεις με οργανώσεις με συναφείς σκοπούς.

 

 

Ιστορικό

Τα Κέντρα Νεότητας δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Πρώτο Κέντρο Νεότητας που ιδρύθηκε στην Κύπρο, ήταν το Κέντρο Νεότητας «Προμηθέας» Αγίου Αμβρόσιου Κερύνειας το 1966. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974 πολλά Κέντρα Νεότητας αναπτύχθηκαν στους προσφυγικούς συνοικισμούς και λειτούργησαν ως χώροι δημιουργικής απασχόλησης των νέων που βίωσαν τις τραγικές εμπειρίες του πολέμου και του ξεριζωμού, ξαναζωντανεύοντας τη θέληση για ζωή και την ελπίδα για το μέλλον.

Κατά τη δεκαετία 1975 –1985 τα Κέντρα Νεότητας θαγνωρίσουν ραγδαία ανάπτυξη αφού δεκάδες Κέντρα δημιουργούνται σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο,κυρίως σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Έκτοτε, τα Κέντρα Νεότητας έχουν καθιερωθεί ως πόλοι έλξης χιλιάδων νέων οι οποίοι αναζητούν ένα δικό τους χώρο για να  περάσουν εποικοδομητικά τον ελεύθερο τους χρόνο και να αναπτύξουν τις καλλιτεχνικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας των Κέντρων Νεότητας υπήρξε η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Κέντρων Νεότητας (ΠΣΕΚΝ) η οποία μετά την πολύχρονη προσφορά της στα Κέντρα Νεότητας, έδωσε το Μάϊο του 2008 τη σκυτάλη στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας... Ο ΚΟΚΕΝ ιδρύθηκε τη στιγμή που διαπιστώθηκε η ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του θεσμού των Κέντρων Νεότητας.

Στόχος του οργανισμού ο καλύτερος συντονισμός των Κέντρων Νεότητας παγκύπρια μέσα σ’ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας. Νέο πλαίσιο, που να περιλαμβάνει ανάπτυξη Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων, σεμιναρίων επαγγελματικού προσανατολισμού και δεξιοτήτων ζωής, προώθηση αθλητικού πνεύματος και υγιούς ανάπτυξης των νέων της Κύπρου, συνεργασία με φορείς και οργανώσεις σε πληθώρα θεμάτων που αφορούν τη νεολαία.